Kas ir meditācija?

Meditācija (pożyczki online) ir visai plaši lietots jēdziens. Daudzi it kā zina, ko tas nozīmē, taču līdz galam meditācijas jēgu un būtību neizprot, tāpēc arī netic šīs tehnikas iedarbībai. Daudzi meditāciju uzskata vien par sava veida atpūtu, kuras laikā nekas nav jādara, taču ir milzīga atšķirība starp meditāciju un sēdēšanu vienā pozā. Meditējot ir jāstrādā ar savu prātu un domām, kas bieži vien daudziem izrādās ļoti sarežģīti, taču tie, kas meditāciju izprot un ikdienā meditē, spēj gūt nenovērtējamus ieguvumus no šī procesa. Kas tad īsti ir meditācija un ko nozīmē meditēt?

Meditācijai ir daudz definīciju un apzīmējumu, jo ir arī ļoti daudz meditācijas veidu, taču pamatā meditācija ir tehnika, kuras laikā ir iespējams nomierināt un pat atslēgt prātu, tādā veidā gūstot īslaicīgu, bet ļoti spēcīgu atpūtu. Smadzenes, līdzīgi kā miega laikā tiek atslēgtas, taču meditācijas laikā cilvēks ir pie pilnas apziņas. Arī pēc meditācijas cilvēks jūtas atpūties un atguvis spēkus, ja vien meditācijas process ir bijis pareizs un cilvēkam ir izdevies gūt kontroli pār savām domām. Ja šis process nav bijis pilnīgs, no tā netiek gūts nekāds labums.

Daudzi maldīgi uzskata, ka meditācija ir pielīdzināma lūgšanām vai citiem reliģiskiem rituāliem, taču patiesībā meditācija ir pilnīgi neatkarīgs process. Tas nav saistīts ar konkrētu reliģiju, valsti, kopienu utt. Meditēt var ikviens, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un citiem faktoriem. Lai meditācija būtu iespējama ir vien jāsaprot, kas ir jādara un kāds ir šī procesa patiesais mērķis, proti, atbrīvot prātu no ikdienas domām.

Lai uzsāktu meditēt nekas īpašs nav nepieciešams, vien klusa, brīva telpa, kurā šo procesu veikt. Ja telpa ir atrasta ir jāieņem ērta poza un jāsāk meditācijas process. Par pozu, jāpiemin tas, ka tā var būt pilnīgi jebkāda. Daudzi no filmām un citiem avotiem ir guvuši maldīgu priekšstatu, ka meditēt var vien sēžot lotosa pozā, turot rokas uz ceļiem, taču tā nav. Galvenais, izvēloties pozu, ir tas, lai netiktu izjusts nekāds fizisks diskomforts, jo tad visas domas tiks vērstas uz to un prātu nebūs iespējams atbrīvot.

Pats meditācijas process, nozīmē domu fokusēšanu. Tas obligāti nenozīmē, ka nedrīkst domāt pilnīgi ne par ko. Tā ir daudzu iesācēju lielākā kļūda, jo iemācīties pilnībā atbrīvot parātu no domām ir praktiski neiespējami. To darot, jūs noteikti nemitīgi pieķersiet sevi par kaut ko domājot. Tā vietā labāk koncentrējieties uz vienu konkrētu domu. Tam nav jābūt nekam svarīgam un dziļi filozofiskam. Jūs varat domāt, piemēram, par kādu objektu vai savu elpošanu un savā prātā nemitīgi atkārtot kādu frāzi. Šo frāzi dēvē par mantru. Ja jums izdodas koncentrēties uz konkrēto lietu un nedomāt par ikdienas lietām un darbiem, tad meditācija ir izdevusies.

Pēc meditācijas uzreiz ir jūtams garīgs atvieglojums jeb sms pożyczka. Pazūd uztraukums un stress. Prāts ir atbrīvots, mierīgs un ir jūtams arī tūlītējs enerģijas pieplūdums. Ilgtermiņā meditācija ļauj dažādos veidos uzlabot gan savu fizisko gan garīgo veselību un dzīvot mierīgāku, labāku un kvalitatīvāku dzīvi, kas ir brīva no stresa, sliktām domām un nevajadzīgiem satraukumiem.